ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Καλώς ορίσατε στο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο σύστημα προκειμένου να προχωρήσετε στην Υποβολή Προτάσεων

 

 

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων: 

Γκόλφη Ράνια: email rgolfi@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 7846

Δημητρακοπούλου Δήμητραemail dimitrakopd@upatras.gr, τηλέφωνο 2610 99 7895

Κριμπας Γεώργιος: email kribas@upatras.grτηλέφωνο 2610 99 7