Είστε εδώ

Τμήμα Φυσικής

 Κωδικός  Μάθημα  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας  Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία  Περιγραφή
 TAE 451 Εργαστηριακή Αστρονομία Χειμερινό  3  5  0  3 Μάθημα Επιλογής Φάσεις της Σελήνης-Συστήματα συντεταγμένων και εποχές-Το οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων και η περιστροφή του ουρανού-Οι κινήσεις του Ήλιου- -Οι τροχιές των πλανητών-Μοντέλα του Ηλιακού συστήματος- Περιστροφή του Ήλιου και ηλιακές κηλίδες –Τηλεσκόπια-Ουρανογραφία (νυχτερινά εργαστήρια)
 EEC 419  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  Χειμερινό  3  5  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1. Μορφές ενέργειας. Ενεργειακές ανάγκες. Πηγές ενέργειας. Ενεργειακές μετατροπές. Εκτίμηση του διαθέσιμου δυναμικού.
2. Ηλιακή ενέργεια. Επίπεδοι συλλέκτες. Λειτουργία-απόδοση συλλέκτη.  Συγκεντρωτικά συστήματα. Παθητικά ηλιακά συστήματα-βιοκλιματικά κτήρια.
3. Φωτοβολταϊκά. Θεωρία επαφής p-n. Αποδόσεις-ενεργειακοί υπολογισμοί. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Τεχνολογίες ΦΒ.
4. Αιολική Ενέργεια. Στατιστική περιγραφή του ανέμου. Τύποι αιολικών μηχανών. Ενεργειακοί υπολογισμοί. Αιολικά πάρκα.
5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια. Ενέργεια από κύματα και ρεύματα.
6. Βιομάζα.
7. Γεωθερμία
 ELE 481  Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  Εαρινό  3  5  0  3  Μάθημα Επιλογής Εργαστηριακή εξάσκηση σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων:
(α) Κυκλώματα συνδυαστικής λογικής (λογικές πύλες, ημιαθροιστές, πλήρεις αθροιστές, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, αποπολυπλέκτες, πολυπλέκτες, παράλληλοι αθροιστές/αφαιρέτες).
(β) Μανδαλωτές, flip-flops και ακολουθιακά κυκλώματα (δισταθείς πολυδονητές, σύγχρονοι και ασύγχρονοι προσθετικοί και αφαιρετικοί απαριθμητές, BCD απαριθμητές, καταχωρητές ολίσθησης και παράλληλης φόρτωσης, LFSRs, μετρητές Johnson).
(γ) Μνήμες (ανάγνωσης-μόνο (EPROM) και τυχαίας προσπέλασης (RAM)).
(δ) Γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog/VHDL) και FPLDs.
(ε) Κυκλώματα παραγωγής χρονισμού (ασταθείς και μονοσταθείς πολυδονητές).
(στ) Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (A/D) και ψηφιακού σε αναλογικό (D/A).
(ζ) Απλές ψηφιακές πύλες με transistors (MOS/BJT).
 MSC 407 Επιστήμη των Υλικών  Χειμερινό  3  5  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1.Κατηγορίες Υλικών (Μέταλλα, Κεραμικά, Πολυμερή, Σύνθετα Υλικά, Ημιαγώγιμα Υλικά, Νανοϋλικά, Βιοϋλικά)
2.Μηχανικές ιδιότητες
3.Θερμικές ιδιότητες
4.Ηλεκτρικές ιδιότητες
5.Οπτικές ιδιότητες
6.Μαγνητικές ιδιότητες
7.Διαλέξεις σε επιλεγμένες οικογένειες υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον
 TAE 469 Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και
Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής
 Χειμερινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Συμμετρίες στην κβαντική θεωρία με έμφαση στις σχετικιστικές συμμετρίες, θεωρία κβαντικής σκέδασης, διάσπαση ασταθών συστημάτων