Είστε εδώ

Τμήμα Φιλολογίας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
PHL_Α702 Αρχαία Ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα:
Πλάτων
 Χειμερινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή στη φιλοσοφική σκέψη και τη λογοτεχνική γραφή του Πλάτωνα μέσα από το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Η διδασκαλία επικεντρώνεται είτε στο πλήρες κείμενο ενός διαλόγου της μέσης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα (Μένων, Κρατύλος, Φαίδων, Συμπόσιο, Φαίδρος, Πολιτεία)– στην περίπτωση της Πολιτείας, λόγω του όγκου της, μπορεί να επιλεγούν ένα ή περισσότερα βιβλία – είτε εναλλακτικά σε εκτενή αποσπάσματα από περισσότερους του ενός διαλόγους. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τις βασικές έννοιες της πλατωνικής φιλοσοφίας (θεωρία των Ιδεών, θεωρία της γνώσης ως ανάμνησης, αντίθεση Είναι και Γίγνεσθαι, τριμερής διάκριση των μερών της ψυχής και των τάξεων της ιδεατής πολιτείας, θεωρία της δικαιοσύνης, αθανασία της ψυχής κλπ.) όσο και με τις κύριες τεχνικές γραφής που συνθέτουν και συνάμα εξηγούν την προφανή λογοτεχνικότητα των πλατωνικών διαλόγων (εγκιβωτισμός, επιλογή προσώπων, διαγραφή χαρακτήρων, μύθοι και αλληγορίες, ιστορική αληθοφάνεια, υπαινικτικότητα, θεατρικότητα, ειρωνεία κλπ.).
Το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές της κλασικής ειδίκευσης στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
PHL_Ε315  Η ποίηση του Μεσοπολέμου Χειμερινό  3  5  3  0 Μάθημα Επιλογής Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με το έργο σημαντικών Ελλήνων ποιητών (Ά. Σικελιανός, Κ. Βάρναλης, Απ. Μελαχροινός, Κ. Ουράνης, Κ. Καρυωτάκης, Τ. Άγρας, Γ. Ρίτσος, Νικ. Βρεττάκος, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Α. Εμπειρίκος, Γ. Βαφόπουλος, κ.ά.) που πρωτοεμφανίστηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1940). Σε κάθε διδακτική ενότητα εξετάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα θεματικής και μορφής, ενώ παράλληλα επιχειρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Οι φοιτητές/ήτριες θα αποκτήσουν μια συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παραγωγή της περιόδου, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές, καθώς επίσης και για τους λογοτεχνικούς θεσμούς: γενιές (γενιά του 1920, γενιά του 1930), σχολές, ρεύματα και κινήματα (συμβολισμός, μοντερνισμός, υπερρεαλισμός κ.ά.), τάσεις (καθαρή ποίηση, καρυωτακισμός κλπ.), λογοτεχνικά περιοδικά. Εισαγωγικό μάθημα που απευθύνεται στους φοιτητές του δεύτερου έτους του Γενικού Κύκλου Σπουδών.
PHL_Γ803 Τυπολογία γλωσσών   Εαρινό  3  5  3  0 Μάθημα Επιλογής Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες γλωσσών διαφορετικής καταγωγής και διαφορετικής δομής από την Ελληνική. Παρουσίαση και μελέτη φωνολογικών και μορφολογικών δειγμάτων συγκολλητικών και πολυσυνθετικών γλωσσών. Καθορισμός καθολικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων διαφοροποίησης.
PHL_Β714 Βυζαντινή Γραμματεία 12ου αιώνα  Χειμερινό  3  5  3  0 Μάθημα Επιλογής  
Το μάθημα στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών με τη λογοτεχνική και γραμματειακή παραγωγή του βυζαντινού δωδέκατου αιώνα και στην κατανόηση της πολιτισμικής άνθησης που παρατηρείται επί δυναστείας Κομνηνών, γνωστή και ως Κομνήνεια Αναγέννηση. Για το λόγο αυτό θα αναγνωσθούν εκλογές από ποικίλα κείμενα της εποχής, λόγια και δημώδη, ποιητικά και πεζά, και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα καινοτόμα στοιχεία που τα διακρίνουν σε σχέση με την προγενέστερη βυζαντινή γραμματεία.
 PHL_Γ801 Διαλεκτολογία  Χειμερινό  3  5  3  0 Μάθημα Επιλογής Ορισμοί γλώσσας - διαλέκτων. Γλωσσικό συνεχές, αυτόνομο - ετερόνομο γλωσσικό σύστημα. Παραδοσιακή Διαλεκτολογία. Σύντομη περιγραφή των διαλεκτικών ερευνών που θεμελίωσαν τον χώρο. Μεθοδολογικές αρχές παραδοσιακής διαλεκτολογίας (επιλογή πληροφορητών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις), καθορισμός ορίων μεταξύ διαλέκτων, διαλεκτικοί χάρτες, προβλήματα - αδιέξοδα παραδοσιακής διαλεκτολογίας. Μοντέρνα διαλεκτολογία. Θεωρητικές αρχές, μεθοδολογία μοντέρνας διαλεκτολογίας. Συμβολή της μοντέρνας διαλεκτολογίας στη θεωρητική Γλωσσολογία. Μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής. Δημιουργία νέων διαλέκτων. Γλωσσικός θάνατος.