Είστε εδώ

Τμήμα Ιατρικής

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
MED935 Λοιμώδη Νοσήματα  Χειμερινό 2  4 0 35/εβδ. Κατ’ επιλογήν Κλινική
Άσκηση

Διάγνωση, διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση των συνήθων εξω-ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς επίσης και των σημαντικότερων ειδικών λοιμώξεων (AIDS, Ηπατίτιδες, Φυματίωση κλπ). Κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης οι φοιτητές παρακολουθούν το εξωτερικό ιατρείο Ειδικών Λοιμώξεων και τη συμβουλευτική επίσκεψη των λοιμωξιολόγων στις διάφορες κλινικές του Νοσοκομείου. Επίσης, παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (μαθήματα και βιβλιογραφική ενημέρωση) του Τμήματος Λοιμώξεων της Παθολογικής Κλινικής.
MED845 Νευροβιολογία μνημονικών λειτουργιών  Χειμερινό  2  4  0 2 (28/εξάμ.) Μάθημα Επιλογής Γενική εισαγωγή για τα φαινόμενα μνήμης και μάθησης. Παρουσίαση και συζήτηση των τρόπων κατάταξης των ποικίλων ειδών και διεργασιών της μνήμης. Ανάλυση του φαινομένου της μνήμης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του ΚΝΣ, από αυτό της συμπεριφοράς στο μοριακοκυτταρικό, δίνοντας έμφαση σε παραδείγματα συνδέσεων μεταξύ των επιπέδων που αφορούν συγκεκριμένα είδη μνήμης, όπως προκύπτουν από πρόσφατα πειραματικά δεδομένα. Σχέση της μνήμης με συμπεριφορικά στάδια (π.χ. ύπνος), στάδια της ζωής (π.χ. γήρας) καθώς και παθολογικές συνθήκες του οργανισμού (π.χ. νόσος Alzheimer).
MED881  Εισαγωγή στην Εργαστηριακή Αιματολογία  Χειμερινό  2 4  0 2 (28/εξάμ.) Μάθημα Επιλογής Τα κύτταρα του αίματος, ερμηνεία παραμέτρων γενικής αίματος, αντιγονικά συστήματα ερυθροκυττάρων, ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι αντιγόνων ερυθρικυττάρων, βασικές αρχές διαδικασίας ιστοσυμβατότητας-το σύστημα HLA, αιμόσταση.
MED936 Κλινική Νευροανατομική-Μοριακή Ανατομική

 

 Χειμερινό

 2 4 0 2 (28/εξάμ.) Μάθημα Επιλογής Σύνδεση-συσχέτιση της γνώσης της φυσιολογικής μικροσκοπικής, υπερμικροσκοπικής και μοριακής δομής των κυττάρων-ιστών-οργάνων του ανθρώπινου σώματος με τη φυσιολογία, την παθολογία και την παθολογική ανατομική νοσημάτων του ανθρώπου. Έμφαση δίνεται στο Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.
MED1051 Η φαρμακολογική βάση της θεραπευτικής.
Συμβολή στην προετοιμασία του νέου ιατρού
Εαρινό 2  5 0 (25/εξάμ.) Μάθημα Επιλογής Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των φαρμακολογικών μηχανισμών που διέπουν
την θεραπευτική προσέγγιση κοινών συμβάντων που ο νέος ιατρός καλείται να αντιμετωπίσει συνήθως σε περιβάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων (αγροτικό ιατρείο, κέντρο υγείας) με τρόπο που η κατανόηση του
μηχανισμού να συμβάλλει στην εκμάθηση και εμπέδωση των αρχών της ορθής θεραπείας.Ειδικότερα κεφάλαια που αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα:
•Η έννοια της Θεραπευτικής και η σχέση της με την Φαρμακολογία
•Κατευθυντήριες Οδηγίες (guidelines) -  Ιατρική βασιζόμενη στην απόδειξη (evidencebasedMedicine) - Η θέση των Κλινικών μελετών στην σύγχρονη Ιατρική
•Οξύ πνευμονικό οίδημα
•Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
•Υπέρταση -υπερτασική κρίση
•Οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα
•Ασθματική κρίση -status asthmaticus
•Επιληψία - επιληπτική κρίση - status epilepticus
•Αναφυλαξία - αναφυλακτικόshock
•Κοινές λοιμώξεις της κοινότητας  - ορθή χρήση αντιβιοτικών (λοιμώξεις αναπνευστικού, ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων)
•Εν τω βάθειφλεβοθρόμβωση  - πνευμονική εμβολή
•Θεραπευτική Σακχαρώδους διαβήτη - Διαβητική κετοξέωση  - Υπεροσμωτικό κώμα