Είστε εδώ

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας  Ώρες εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ΠΕ.Ε70 Εξέλιξη  Εαρινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε βασικές εξελικτικές   έννοιες όπως αυτές διατυπώθηκαν από την εποχή του Δαρβίνου αλλά και διαμορφώθηκαν σήμερα, μέσα από τις σύγχρονες ανακαλύψεις της γενετικής, καθώς και τις εφαρμογές τους στο περιβάλλον αλλά και σε διάφορα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες που πραγματεύονται:  1. Εισαγωγή σε βασικές εξελικτικές έννοιες. 2. Τυχαίες Γενετικές αλλαγές στους πληθυσμούς-Μοριακή και ουδέτερη εξέλιξη. 3. Πληθυσμιακή γενετική – Εξέλιξη και Φυσική Επιλογή. 4. Εξέλιξη της ανάπτυξης. 5. Γονιδιωματική εξέλιξη. 6. Εξελικτική ανάπτυξη του φύλου. 7. Είδος- Ειδογένεση. 8. Φυλογενετικές σχέσεις και μοριακή φυλογένεια. 9. Οικολογικές, Βιογεωγραφικές και συνεξελικτικές αλληλεπιδράσεις ειδών. 10. Ιστορία Εξέλιξης και απολιθώματα. 11. Σπουδαιότερα εξελικτικά γεγονότα. 12. Καταγωγή ανθρώπινου είδους. 13. Κοινωνικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της εξελικτικής θεωρίας.
ΠΕ.Ε90 Τεχνολογία Πόσιμου Νερού Εαρινό 3 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Γενικά για το νερό. Σύσταση φυσικών νερών (επιφανειακά - υπόγεια). Κατηγορίες πόσιμου νερού. Ρύπανση νερού. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού. Μικροοργανισμοί και παθογένεια του νερού. Xημεία του νερού. Δίκτυα ύδρευσης και τιμολογιακή πολιτική. Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας νερού. Απομακρυσμένες μονάδες επεξεργασίας νερού. Απολύμανση νερού. Αφαλάτωση νερού. Επαναχρησιμοποίηση νερού.