Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορίας Περιγραφή
CEID_NE5908 Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Εαρινό 3 3 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Οι ΤΠ&Ε (ICT) εισχωρούν όλο και πιο βαθιά στην καθημερινή ζωή των πολιτών κάνοντάς την όλο και πιο πολύπλοκη. Ο εκπαιδευτικός χώρος που καλύπτει το μάθημα επιτρέπει την απόκτηση νέων και την ποιοτική αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων γνώσεων από μια κοινωνική, νομική και όχι μόνο οπτική γωνία. Συγκεκριμένα, εδώ οι φοιτητές προσεγγίζουν και αναλύουν τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η σύγχρονη ΤΠ&Ε. Μαθαίνουν το περιεχόμενο και το κοινωνικό ρόλο του ηλεκτρονικού χρήματος (bit coins),  πώς να διαχειρίζονται τον τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή τη διαχρονική τεχνολογική «πίεση» στην πολιτική που ακολουθεί ένας Φορέας, το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά. Εν συνεχεία, αυτοπροσδιορίζουν και συνδυάζουν τους επαγγελματικούς τους στόχους με τις ηθικές αρχές συμπεριφοράς, το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τις δυνατότητες που έχουν να προσαρμοστούν στις ραγδαίες αλλαγές κ.ο.κ.