Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 civ_0276 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων  Εαρινό  3  4  3  0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

Εισαγωγή στη θερμοδυναμική

Μετάδοση θερμότητας (αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση, θερμοπερατότητα) – Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου – Θερμογέφυρες

Ο ρόλος του ενεργειακού σχεδιασμού

Κλιματικές παράμετροι –  το κτιριακό κέλυφος –  θερμικές απώλειες –  επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας/προσανατολισμός –ενεργητικά και παθητικά συστήματα –  Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων  – Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων

Εισαγωγή στη θερμική άνεση

Υπολογισμός θερμικής άνεσης –  μελέτη θερμικής άνεσης –  Πρότυπα και κανονισμοί

Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων

Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι –   Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης: αρχές, υλικά, υπολογισμοί –  Παθητικά συστήματα δροσισμού

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κανονισμοί