Είστε εδώ

Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
PED_270 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας Εαρινό 5 5 3 0 Μάθημα Επιλογής

Μαθησιακά αποτελέσματα/στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με ειδικά, ιστορικά και εννοιολογικά, δεδομένα της θεωρίας της λογοτεχνίας

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγική εξέταση των κύριων κεφαλαίων της θεωρίας της λογοτεχνίας: ορισμός βάσης του χώρου και των κύριων εννοιών του, παρουσίαση των κύριων Σχολών και τάσεων της θεωρητικής σκέψης των δύο προηγούμενων αιώνων (ερμηνευτική, ρωσικός φορμαλισμός, Μιχαήλ Μπαχτίν, αγγλοσαξονική Νέα Κριτική, γαλλικός δομισμός κ. ά.), αναφορά στην πραγματεία του Αριστοτέλη Περί Ποιητικής και στον νεοελληνικό περί λογοτεχνίας στοχασμό. Προσέγγιση ορισμένων ειδικότερων ζητημάτων, όπως: (α) η διαπλοκή της σύγχρονης θεωρητικής σκέψης με επιστημονικούς τομείς όπως η γλωσσολογία, η φιλοσοφία, η ψυχανάλυση (κ. ά), (β) η σχέση της με τα πεδία της λογοτεχνικής κριτικής και της συγκριτικής γραμματολογίας, (γ) η δυνατότητα της αξιοποίησης των εργαλείων της θεωρίας της λογοτεχνίας στη διδακτική πράξη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση· δυνατότητα εκπόνησης μη απαλλακτικής εργασίας.