Είστε εδώ

Τμήμα Φιλοσοφίας

 Κωδικός  Μάθημα  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας  Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία  Περιγραφή
 Phs_5034 Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας ΙΙ Εαρινό  3  5  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό To μάθημα αυτό συνίσταται σε μια συστηματική επισκόπηση της συζήτησης γύρω από ένα φιλοσοφικό ζήτημα μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης της αναλυτικής φιλοσοφίας, με στόχο να επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις διαφορετικές θεωρητικές απόψεις και επιχειρήματα που διατυπώνονται στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας.