Είστε εδώ

Τμήμα Ιατρικής

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
Med_876

Παιδιατρική και Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία

Εαρινό 1  5 0 25/εβδ. Κατ’ επιλογήν

  • Aναλύεται η εξέλιξη της αναπαραγωγικής λειτουργίας σε όλο το εύρος της έμβιας ζωής.
  •  Επεξηγείται η διαφορετικότητα και η συμπληρωματικότητα των δύο φύλων καθώς και οι διαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου και οι επιπτώσεις τους
  • Αναπτύσσονται οι διαταραχές της αναπαραγωγικής λειτουργίας κατά τη παιδική και εφηβική ηλικία και η σχέση τους με τις διαταραχές της ενηλίκου ζωής και την υπογονιμότητα
  • Παρουσιάζονται με παραδείγματα οι διαταραχές του γονότυπου που αποτελούν τη βάση των φαινοτυπικών διαταραχών της διαφοροποίησης του φύλου
  • Επεξηγούνται στο εργαστήριο οι βασικές  μοριακές τεχνικές ανίχνευσης γονιδιακών μεταλλαγών και αναλύεται η χρήση τους.