Είστε εδώ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
ECO 492 Ειδικά θέματα Μακροοικονομικής Εαρινό  6  6  3  0  Επιλογής Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε ειδικά θέματα της μακροοικονομικής ανάλυσης και σε ζητήματα πολιτικών σταθεροποίησης & ανάπτυξης. Θεματικές ενότητες: Κεντρική τράπεζα,  αξιοπιστία και επίπεδο τιμών. Κρατικές δαπάνες, και δημόσιο χρέος. Αγορά εργασίας, αναζήτηση & αναντιστοιχία, ακαμψίες, μισθοί αποδοτικότητας. Οικονομικές διακυμάνσεις και επιχειρηματικοί κύκλοι. Παγκόσμιες αγορές αγαθών και κεφαλαίου, συναλλαγματικές ισοτιμίες. Διεθνής μακροοικονομική αλληλεξάρτηση, διεθνής συντονισμός της οικονομικής πολιτικής. Πραγματική σύγκλιση & ανάπτυξη. Οικονομική πολιτική στην  Ε.Ε.