Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
MBA_B203 Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος Εαρινό  3  5  3  0 Επιλογής Η ανάπτυξη νέων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) είναι μία διαδικασία που διαπερνά οριζόντια διάφορες λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση. Αυτό το μάθημα εξετάζει αυτήν την διαδικασία από την άποψη του μάρκετινγκ και προσδιορίζει σημεία κλειδιά επικοινωνίας με τα τμήματα παραγωγής, χρηματοδότησης, οργανωσιακής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Παρόλο που το μάθημα αυτό παρέχει μια γενική εικόνα ολόκληρης της διαδικασίας, ειδική έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των concepts που λαμβάνουν χώρα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ειδικά πριν κριθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτότυπου σχεδιασμού. Ασχολείται δε, με το πως κάποιος θα μπορέσει να αναπτύξει ιδέες, πως να επιλέξει τις καλύτερες από αυτές και πως θα μπορέσει να τις πραγματοποιήσει