Είστε εδώ

Τμήμα Φυσικής

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
ΤΑΕ 451 Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων Εαρινό  4  5  1 2 Επιλογής

Βαθμωτά, φερμιονικά και διανυσματικά πεδία και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

- Συμμετρίες και Mετασχηματισμοί Βαθμίδας.

- Μηχανισμός Higgs.

- Καθιερωμένο Πρότυπο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

- Στοιχεία Αστροσωματιδιακής Φυσικής και Κοσμολογίας (πρώιμο σύμπαν, σκοτεινή ύλη και ενέργεια, φυσική νετρίνων, λεπτογένεση-βαρυογένεση).