Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 ΜΕΑ_ΜΕ19 Αεροναυπηγικά Υλικά  Εαρινό  3  3  3  - Μάθημα Επιλογής Υλικά των ελαφρών κατασκευών,Τα υλικά του αεροσκάφους,Αλουμίνιο,Κράματα Αλουμινίου,(επίδραση των κύριων κραματικών στοιχείων στις ιδιότητες, μεταλλουργικές φάσεις στα κράματα αλουμινίου, μηχανισμοί σκλήρυνσης της μικροδομής, κωδικοποίηση των κραμάτων αλουμινίου, τεχνολογικές και μηχανικές ιδιότητες),Τεχνολογίες κατεργασίας και διαμόρφωσης των αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου,Χάλυβες,Κράματα Τιτανίου,Κράματα Νικελίου,Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας,Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας,Ίνες & υφάσματα,Τεχνολογίες διαμόρφωσης των αεροπορικών σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας,Κεραμικά υλικά.
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών  Εαρινό 3 3 3 - Μάθημα Επιλογής  Στοιχεία Οργάνων και Μηχανισμοί:θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Αισθητήρες Οργάνων: Διαφράγματα,κάψουλες, ανεροϊδές, σωλήνας Bourdon, αρχές σερβομηχανισμών. Δίκτυο Pitot Static: Θέσεις επί αεροσκάφους, δικτύωση. Όργανα Πτήσεως: Πρότυπη ατμόσφαιρα, υψόμετρο, μαχόμετρο, όργανορυθμού ανόδου καθόδου, πυξίδα. Γυροσκοπικά Όργανα: Αρχές και ιδιότητες γυροσκοπίου, ελεύθερο γυροσκόπιο, γυροσκόπιο δεσμευμένο στη γη, γυροσκοπική πλατφόρμα, τρόποι δέσμευσης του γυροσκοπίου, γυροσκοπική πυξίδα, τεχνικός ορίζοντας, ηλεκτρονική πυξίδα flux gate, αυτόματη διόρθωση λάθους γυροσκοπικής πυξίδας, γυροσκόπια ρυθμών, όργανα ρυθμού και συγχρονισμού στροφής, αδρανειακό σύστημα ναυτιλίας. Συστήματα Ραδιοναυτιλίας: ADF, RMI, VOR, ILS, BDHI.Σύστημα Αυτόματου Πιλότου: Αστάθειες αεροπλάνου, αρχές αυτομάτου ελέγχου, σταθεροποίηση εσωτερικού βρόγχου, ρυθμοί λειτουργία αυτομάτου πιλότου, αισθητήρες, έλεγχος εξωτερικού βρόγχου, κατακόρυφοι και οριζόντιοι δίαυλοι, μετατροπή εντολών σε σήματα ελέγχου, flight director, ADI, HSI. Όργανα κινητήρος και λοιπά όργανα: Στροφόμετρα, ροπόμετρα, όργανα θερμοκρασίας στροβίλου, όργανα ποσότητας και ροής καυσίμου, όργανα πιέσεως και θερμοκρασίας λαδιού. Θάλαμος Διακυβέρνησης. Σπουδαστική Εργασία: Αρχική σχεδίαση θαλάμου διακυβέρνησης, μεγάλου αεροπλάνου επιλογής των φοιτητών καθώς και του δικτύου pitot static. 
 ΜΕΑ_ΚΕ22 Ηχομονώσεις  Εαρινό  Μάθημα Επιλογής   Μείωση του θορύβου σε ελεύθερη διάδοση -Ηχοφράγματα. Μείωση αερόφερτου θορύβου σε κατασκευές. Νόμος της μάζας, φαινόμενο σύμπτωσης, φαινόμενο συντονισμού. Υπολογισμός δείκτη ηχομείωσης Αντιμετώπιση κτυπογενούς θορύβου Υλικά Μείωσης αερόφερτου θορύβου με την βοήθεια σιγαστήρων απορροφητικών, αντίδρασης, συντονιστών, διάχυσης.
ΜΕΑ_ΔΥ5 Διοίκηση Ποιότητας Χειμερινό 3 3 2 1   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Βασικές προσεγγίσεις, Τεχνικές και Εργαλεία, Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Παρουσίαση του προτύπου ISO 9001:2000