Είστε εδώ

Τμήμα Ιατρικής

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
MED_1172

Ανδρολογία

 Χειμερινό 2  4   70/εβδομάδα Κατ’ επιλογήν Κλινική
Άσκηση

Η μεγάλη ανάπτυξη των υποειδικοτήτων της Ουρολογίας και η συσσώρευση νέων γνώσεων από την σύγχρονη επιστημονική πρόοδο οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου της Ανδρολογίας. Η καθημερινή ανάγκη της διδασκαλίας των φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και των ειδικευομένων ή των παρακολουθούντων το πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Ουρολογικής κλινικής κατέστησε πιο αναγκαία τη συγκρότηση της ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ. Στο πρώτο μέρος της ανδρικής σεξουαλικής ανεπάρκειας παραθέτονται σε μια λογική σειρά γνώσεις που συστηματικά προσεγγίζουν το πρόβλημα της στυτική δυσλειτουργίας από την ανατομική δομή της περιοχής στην εμβρυολογία και την νευροφυσιολογία μέχρι την φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια παρουσιάζονται το πρόβλημα του πριαπισμού και της νόσου του Peyronie, η ενδοκρινοπάθεια και σε άλλο η λεπτομερής κλινικο-εργαστηριακή διερεύνηση των προβλημάτων της σεξουαλικής ανεπάρκειας. Στο δεύτερο μέρος της υπογονιμότητας η ύλη αποτελείται από στοιχεία εμβρυολογίας, το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, στοιχεία ανοσοβιολογίας, οι ενδοκρινοπάθειες που σχετίζονται με την υπογονιμότητα, η κρυψορχία, η συστροφή όρχεος, οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, η αποφρακτική αζωοσπερμία, η φυσιολογική βιοψία και οι χαρακτηριστικές βιοψίες σε σύνδρομα υπογονιμότητας αλλά και οι χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης. Τέλος παρουσιάζεται η νεώτερη πρόοδος και οι διάφορες μέθοδοι τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεδομένου ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία αποτελεί πρόβλημα του ζευγαριού και όχι μόνο του άνδρα η τελευταία ενότητα του μαθήματος ασχολείται με την γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία.

Ανδρική σεξουαλική ανεπάρκεια:

1) Ανατομία περιοχής γεννητικών οργάνων

2) Εμβρυολογία

3) Ανδρική στυτική δυσλειτουργία-Σεξουαλική δυσλειτουργία

4) Η φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία

5) Προΰποθέσεις για φυσιολογική στυτική λειτουργία

6) Κλινική εξέταση - φάρμακα

7) Ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες στη σεξουαλική ανεπάρκεια

8) Κατηγορίες στυτικής δυσλειτουργίας

9) Νόσος του Peyronie

10) Πριαπισμός

11) Θεραπεία σεξουαλικής δυσλειτουργίας

Ανδρική υπογονιμότητα:

1) Στοιχεία εμβρυολογίας

2) Το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα

3) Στοιχεία ανοσοβιολογίας για την κατανόηση πιθανών παραμέτρων της ανδρικής υπογονιμότητας

4) Αίτια ανδρικής υπογονιμότητας

5) Κρυψορχία

6) Συστροφή όρχεος

7) Λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος

8) Αποφρακτική αζωοσπερμία

9) Βιοψία όρχεος

10) Κιρσοκήλη

11) Μικροχειρουργική

12) Ενδοκρινής εκτίμηση στην υπογονιμότητα

13) Ταξινόμηση της ανδρικής υπογονιμότητας βάσει του σπερμοδιαγράμματος

14) Απόφραξη των εκφορητικών πόρων του όρχεος

15) Τοξικά αίτια ή παράγοντες που επιδρούν στη σπερματογένεση

16) Μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία

 

MED_1170 Νευροχειρουργική   Χειμερινό  2  4   70/εβδομάδα Μάθημα Επιλογής

- Φυσική εξέταση ασθενών με χειρουργικές παθήσεις κεντρικού - περιφερικού νευρικού συστήματος 

- Απεικονιστικός έλεγχος

- Συζήτηση περιστατικών 

MED_1164 Ρευματολογία  Χειμερινό  2 4   70/εβδομάδα Μάθημα Επιλογής Στόχος του είναι η εξοικείωση των διδασκομένων στην κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση των ασθενών με νοσήματα του ερειστικού συστήματος.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην λήψη του ιστορικού και στην φυσική εξέταση του ερειστικού, όπως αυτή ενσωματώνεται στην κατά συστήματα πλήρη φυσική εξέταση του ασθενούς.  Οι φοιτητές συμμετέχουν στη συζήτηση για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.
MED_1166 Πνευμονολογία

 

 Χειμερινό

 2 4   70/εβδομάδα Μάθημα Επιλογής Σύνδεση-συσχέτιση της γνώσης της φυσιολογικής μικροσκοπικής, υπερμικροσκοπικής και μοριακής δομής των κυττάρων-ιστών-οργάνων του ανθρώπινου σώματος με τη φυσιολογία, την παθολογία και την παθολογική ανατομική νοσημάτων του ανθρώπου. Έμφαση δίνεται στο Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.
MED_1174 Ακτινολογία Χειμερινό 2  5   70/εβδομάδα Μάθημα Επιλογής Οι φοιτητές παρακολουθούν το πλήρες πρόγραμμα του εργαστηρίου. Εξοικειώνονται με την εφαρμογή του συνόλου των διαγνωστικών ακτινολογικών εξετάσεων αλλά και την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας – νευροακτινολογίας. Επιπλέον  σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου παρακολουθούν τη διαδικασία των ιατρικών γνωματεύσεων  και μαθαίνουν να εκτιμούν   τα απεικονιστικά ευρήματα σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα αλλά και το ιστορικό του ασθενούς. Επίσης παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος που περιλαμβάνει πρωινά μαθήματα και συναντήσεις με κλινικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Παρακολουθούν επίσης μια σειρά διαλέξεων που αφορά στις αρχές λειτουργίας των απεικονιστικών μηχανημάτων αλλά και σε θέματα ακτινοπροστασίας. Οι φοιτητές προκειμένου να εξοικειωθούν με τα επείγοντα περιστατικά θα πρέπει να κάνουν δυο εφημερίες στο τμήμα της Ακτινολογίας, ενώ μπορούν να απουσιάσουν μόνο μια φορά κατά το διάστημα της άσκησης. Οι δραστηριότητες αυτές δίδουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική Ακτινολογία αλλά κυρίως να εξασκηθούν στην λήψη της απόφασης επιλογής της κατάλληλης εξέτασης σύμφωνα με το κλινικό σενάριο. Αυτή η γνώση και εμπειρία είναι πλέον απαραίτητη σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, διότι όλοι οι ιατροί χρησιμοποιούν διαγνωστικές μεθόδους της ακτινολογίας στη φροντίδα του ασθενούς.